Her finner du kort oppsummert våre retningslinjer: 

For full info vennligst sjekk: https://proffsport.no/pages/betingelser 

Allment:1

1.1

Disse generelle vilkårene og bestemmelsene ("Retningslinjer") gjelder når du som forbruker ( «Du» eller «Kunden»), legger inn en bestilling via www.proffsport.no, relaterte sider («Nettstedet»). Avtalen er inngått mellom deg og Proffsport AS. Detaljert kontaktinformasjon og annen informasjon om Proffsport finnes på Nettstedet. De Generelle vilkårene gjelder kun for Kunder som er forbrukere.

1.2

Du må minst være 18 år for å bestille via Nettstedet. Proffsport godtar i henhold til norsk lovgivning ikke kredittkjøp til personer under 18 år. Proffsport forbeholder seg retten til å avvise eller endre dine bestillinger (for eksempel hvis du har gitt uriktige personopplysninger og/eller har en historie med manglende gjeldsbetaling).

1.3

Proffsport skal ikke ha noe ansvar hvis produkter er utsolgt, heller ikke for bilde- eller typografifeil på Nettstedet, for eksempel feil i produktbeskrivelsen eller den tekniske spesifikasjonen, unøyaktige priser og prisjusteringer (som endringer i prisen fra leverandører, valutaendringer) eller uriktig informasjon om hvorvidt et produkt er på lager eller ikke. Proffsport har rett til å rette opp slike feil og når som helst endre eller oppdatere informasjonen. Hvis en uriktig pris er oppgitt for et produkt du har bestilt, skal Proffsport selvsagt informere deg om dette og avvente din godkjenning av den endrede prisen før Proffsport fortsetter bestillingsprosessen. Alle bilder på Nettstedet skal kun anses som illustrasjoner. Slike illustrasjoner garanterer ikke å gjengi mengden produkter du kommer til å motta eller produktets eksakte utseende, funksjon eller opprinnelse. Designendringer vil/kan forekomme hvert tredje-fjerde år på alle teamwear produkter. Proffsport er ikke ansvarlig for informasjon fra tredjeparter gitt til Nettstedet. 

2. Kontrakter og bestillinger

2.1

For å legge inn en bestilling gjennom Nettstedet må du akseptere de Generelle vilkårene. Ved å akseptere de Generelle vilkårene lover du å etterleve de Generelle vilkårene helt og fullt og erkjenner at du har lest informasjonen om personopplysninger og informasjonskapsler (cookies) og samtykker bruk i samsvar med Proffsports Personvernpolicy.

2.2

En kjøpsavtale er inngått når Proffsport har bekreftet din bestilling, og du har mottatt en bestillingsbekreftelse fra Proffsport via e-post. Proffsport oppfordrer til å oppbevare bestillingsbekreftelsen for eventuelle, fremtidige kontakter med Proffsports kundeservice om bestillingen. Du har rett til å kansellere din bestilling inntil den er blitt bekreftet av Proffsport. Hvis bestillingen kanselleres, skal Proffsport refundere eventuelle betalinger du eller ditt kredittkortselskap har gjort hva gjelder bestillingen.

3. Kundeinformasjon osv.

3.1

Når du besøker nettsiden og har gjennomført et kjøp håndterer Proffsport personopplysningene dine blant annet med formål om å tilby deg en så bra nettside som mulig og for å kunne gjennomføre kjøpsavtaler med deg. Du bekrefter at de opplysningene som du fyller ut er korrekte og fullstendige samt at du er ansvarlig for feilaktige opplysninger. Informasjon om Proffsport behandling av personopplysninger finner du i Betingelser og vilkår.

3.2

Du lover å sørge for at ingen andre enn deg bruker dine innloggingsopplysninger. Du tillates ikke å røpe brukernavnet eller passordet sitt til noen og skal sørge for at eventuell dokumentasjon med informasjon om brukernavn og passord oppbevares slik at uautoriserte personer ikke får tilgang til informasjonen. Du skal uten opphold gi Proffsport melding hvis det oppstår mistanke om at en uautorisert person har fått tilgang til passordet ditt. Du er ansvarlig for alle kjøp gjort med innloggingsinformasjon din hvis du ikke har gitt slik melding.

3.3

Hvis Proffsport har mistanke om at du misbruker din brukerkonto eller din innloggingsinformasjon eller på annet vis krenker de Generelle vilkårene, har Proffsport rett til å blokkere tilgangen til brukerkontoen din. Proffsport har videre rett til å tildele deg ny innloggingsinformasjon.

4. Priser, avgifter og betaling

4.1

Prisene angitt på Nettstedet gjelder for bestillinger lagt inn på Nettstedet. Alle priser er angitt i NOK og er inklusive MVA. Prisene omfatter ikke betalings- og forsendelsesavgifter som gis separat.

4.2

Du kan betale for kjøpet på den måten som er angitt på Nettstedet. Les mer om våre ulike betalingsalternativer og rabatter her. Proffsport har rett til å debitere deg allerede i forbindelse med bestillingen om du ikke har valgt fakturering eller tilsvarende betalingsmetode, og dette er akseptert av Proffsport. Ved fakturering eller delbetaling skal Proffsport eller dets partnere kunne skaffe seg kredittopplysning fra tredjepart. I så fall kommer du til å bli informert tilsvarende. Proffsport forbeholder seg til enhver tid retten til ikke å tilby alle betalingsmetoder, eventuelt endre betalingsmetode hvis betalingsmetoden du har valgt, av en eller annen grunn ikke fungerer på tidspunktet for oppfyllelsen av bestillingen. Legg merke til at begrensninger i tilgjengelige betalingsmetoder er angitt på Nettstedet.

5. Spesialtilbud

Proffsport skal fra tid til annen på Nettstedet kunne komme med spesialtilbud som er gunstigere enn de som finnes i disse Generelle vilkårene, for eksempel hva gjelder betaling eller utvidet tilbakekallingsrett. Slike vilkår skal gjelde så lenge spesialtilbudet varer og for de spesifikke produktene som Proffsport har angitt i forbindelse med dette. Proffsport forbeholder seg retten til når som helst å trekke slike spesialtilbud tilbake. Ved opphør eller tilbaketrekking av et spesialtilbud skal disse Generelle vilkårene gjelde uten eventuelle endringer. Tilbud på spesifikke produkter på Nettstedet gjelder kun for den begrensede perioden og frem til produktene er utsolgt.

6. Levering og forsendelse

6.1

Produkter på lager leveres normalt innen det antall virkedager som er angitt på Nettstedet. Med mindre noe annet er avtalt (for eksempel i forbindelse med reservering av produkter som ikke finnes på lager), vil levering skje ikke senere enn 30 virkedager etter at Proffsport skriftlig har bekreftet bestillingen i bestillingsbekreftelsen. Mer informasjon om Proffsports levering av produktet og vilkårene for levering er angitt her.

6.2

Den forventede leveringstiden er angitt i bestillingsbekreftelsen, i utsjekkingen og/eller på den aktuelle produktsiden på Nettstedet. Hvis det er leveringsforsinkelse, vil Proffsport informere deg om dette og vil fortsette å holde kontroll over bestillingen. Med mindre noe annet er uttrykkelig avtalt, og hvis en levering forsinkes mer enn 30 virkedager og ikke skyldes deg som Kunde, har du rett til å kansellere Kjøpet.

6.3

Hvis en pakke skal hentes på et spesifikt leveringssted, må du gjøre det innen det tidsrommet som er angitt i meldingen. Pakker skal normalt hentes personlig med gyldig identifikasjon og bestillingsnummer. Du kommer til å få en melding om levering som angir når og hvor pakken må hentes eller mottas. Meldingen skal kunne gis med e-post, vanlig post, og hvis du har meddelt et mobilnummer, også via telefon eller SMS. Proffsport har rett til å debitere deg for en avgift på 199 NOK hvis pakken ikke hentes.

7.Angrerett, garanti og reklamasjon

7.1 

All info om angrerett, garanti og reklamasjon finner du her.

10. Force majeure

Proffsport er ikke ansvarlig for eventuelle forsinkelser forårsaket av forhold utenfor Proffsports kontroll, for eksempel generell arbeidstvist, krigshandlinger, brann, lynnedslag, terroristangrep, endrede bestemmelser fra myndighetene, tekniske problemer, defekter i kraft-/tele-/datamaskinkommunikasjoner eller annen kommunikasjon og defekter eller forsinkelser i tjenesten fra underleverandører som skyldes forhold som nevnt foran. Slike forhold skal føre til unntak fra erstatninger og andre tiltak Hvis en slik situasjon skulle oppstå, skal Proffsport informere deg tilsvarende både i begynnelsen og ved slutten av perioden for den aktuelle situasjonen. Hvis situasjonen har vart i mer enn to måneder, har både du og Proffsport rett til å avbryte kjøpet med umiddelbar virkning.

11. Endringer i de Generelle vilkårene

Proffsport forbeholder seg til enhver tid retten til å endre disse Generelle vilkårene. Eventuelle endringer i disse Generelle vilkårene skal publiseres på Nettstedet. Endringer vil gjelde så snart du har akseptert de Generelle vilkårene (i forbindelse med et nytt kjøp, eller mens han/hun ser på Nettstedet), eventuelt 30 dager etter at Proffsport har informert deg om endringene. Men Proffsport anbefaler at du jevnlig holder deg oppdatert på Nettstedet for å bli oppmerksom på mulige endringer i de Generelle vilkårene.

12. Utskillelse

Hvis en kompetent domstol, myndighet eller voldgiftsdomstol anser en bestemmelse i denne Avtalen ugyldig eller ugjennomførbar, skal det gjenværende av den bestemmelsen og alle andre bestemmelser fortsatt være gyldig(e) og gjennomførbar(e) så langt gjeldende lovverk tillater. Eventuelle bestemmelser som fastslås å være ugyldige eller ugjennomførbare, skal erstattes med relevant, juridisk veiledning og råd.

13. Gjeldende lovgivning og tvisteløsninger

13.1

Enhver tvist som måtte oppstå skal søkes løst i minnelighet ved drøftelser med Proffsports kundetjeneste. Dersom minnelig løsning ikke kan oppnås, skal Proffsport etterleve beslutningene fra Forbrukertvistutvalget eller tilsvarende myndighet i andre europeiske land.

13.2

En eventuell tvist hva gjelder tolkningen eller anvendelsen av disse Generelle vilkårene skal reguleres av og tolkes i henhold til norsk lovgivning og skal eksklusivt avgjøres av domstolene i Norge.