Bedriftsidrettslaget sender ut egne retningslinjer vedrørende kjøp på mail.

Med vennlig hilsen,
Bedriftsidrettslaget