Retningslinjer for bruk av konkurransedrakter i svømming:

For utøvere til og med 12 år anbefaler SSK Skjetten Svømming at utøverne bruker normalt badetøy/svømmedrakter, hvor prisen stort sett er under kr 500,-.

Skjetten Svømming